Our_services_banner.jpg
Our_services_banner.jpg

What we do - Laotian


 

 

SCROLL DOWN

What we do - Laotian


 

 


 
 

ການບໍລິການຂອງພວກເຮົາ

ດີລັກຟູດ ເຊີວິດສ໌ (DFS) ເປັນແຫຼ່ງສະໜອງອາຫານຈາກທົ່ວທຸກມູມໂລກທີ່ມີຄຸນນະພາບ ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງສັງຄົມໃນຍຸກປະຈຸບັນ ກໍ່ຄືຜູ້ບໍລິໂພກທີ່ມີຄຸນນະພາບທີ່ສະອາດປອດໄພຖືກຫຼັກອະນາໄມຕາມລະບົບສາກົນ.

ດີລັກຟູດ ເຊີວິດສ໌(DFS)ເປັນບໍລິສັດແຖວໜ້າໃນການນຳເຂົ້າ ແລະ ເປັນຕົວແທນຈຳໜ່າຍຜະລິິດຕະພັນອາຫານຢີ່ຫໍ້ຊັ້ນນຳຈາກຕ່າງປະເທດ, ພວກເຮົາມຸ່ງມັ່ນທີ່ຈະນຳຄວາມເພີງພໍໃຈມາໃຫ້ກັບລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາທຸກທ່ານ, ເຮົາໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບລູກຄ້າທຸກທ່ານໃນການບໍລິການອາຫານໃນລະດັບອຸດສາຫະກຳ ທີ່ນຳສະເໜີບໍລິການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ດ້ວຍຄຸນນະພາບທີ່ສະອາດປອດໄພຖືກຫຼັກອະນາໄມຕາມລະບົບສາກົນ.

 
 

 

ບໍລິການເປັນທີ່ນິຍົມຂອງພວກເຮົາປະກອບມີ:

 

ການນໍາເຂົ້າ / ສົ່ງອອກ

ການຈັດສົ່ງເຖິງສະຖານທີ

  ອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ

ສາງເຢັນໃນການເກັບຮັກສິນຄ້າ

 

 

ເບີ່ງລາຍການສິນຄ້າຂອງພວກເຮົາປັດຈຸບັນ

 

 

ວຽງຈັນ

ສາງເຢັນໃນການເກັບຮັກສິນຄ້າ

ບໍລິສັດວຽງຈັນສາງເຢັນຈຳກັດ ຜູ້ດຽວ(VCS) ມີຈຸດມຸ້ງໝາຍທີ່ຈະເປັນຜູ້ນຳທາງດ້ານການຜະລິດອາຫານ(ແປຮູບ), ຈັດຈຳຫນ່າຍອາຫານນຳເຂົ້າ ແລະ ບໍລິການສາງເຢັນໃນການເກັບຮັກສາຜະລິດຕະພັນອາຫານແຊ່ແຂງໃນລາວ ໂດຍສຸມໃສ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ ແລະ ຢັງຄຳນຶງເຖິງສັກກະຍະພາບຂອງພະນັກງານພວກເຮົາໃຫ້ມີຄວາມມຸ່ງໜັ່ນເພື່ອຄວາມສໍາພັນໄລຍະຍາວທີ່ນຳໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດຂອງທຸກຝ່າຍ ບໍລິສັດວຽງຈັນສາງເຢັນ(VCS) ເປັນບໍລິສັດທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບບໍລິສັດວຽງຈັນສາງເຢັນ>

 

ກິນສະບາຍ101

ອາຫານແບບງ່າຍດາຍ

ກິນສະບາຍ101 ຄອຍໃຫ້ບໍລິການອາຫານທີ່ມີຄວາມສະດວກສະບາຍໃຫ້ແກ່ທ່ານດ້ວຍອາຫານສຳເລັດຮູບພ້ອມຮັບປະທານ, ອາຫານທີ່ເຮົາຜະລິດຂື້ນມາແມ່ນຄຳນຶງເຖິງສຸຂະພາບຂອງທ່ານຢູ່ສະເໝີ ເພາະພວກເຮົາໃສ່ສ່ວນປະກອບແລະວັດຖຸດິບທີ່ສົດໃໝ່ ແລະ ບໍ່ມີສານກັນບູດ.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບກິນສະບາຍ 101>

 

 

Contact Us Footer - Laotian


Contact Us Footer - Laotian


 

ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງທຸລະກິດທ່ານ.

ພວກເຮົາດູແລລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາໂດຍຄວາມທຸ້ມເທ ໂດຍສຸມໃສ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ ແລະ ຢັງຄຳນຶງເຖິງສັກກະຍະພາບຂອງພະນັກງານພວກເຮົາໃຫ້ມີຄວາມມຸ່ງໜັ່ນເພື່ອຄວາມສໍາພັນໄລຍະຍາວທີ່ນຳໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດຂອງທຸກຝ່າຍ.

ພວກເຮົາຫວັງວ່າຈະໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທ່ານ.