Our_restaurants_banner.jpg
Yaki_banner.jpg
Mee101_banner.jpg
Our_restaurants_banner.jpg

DFG Restaurants - Laotian


 

 

SCROLL DOWN

DFG Restaurants - Laotian


 

 

 

ຮ້ານອາຫານທີ່ຢູ່ໃນເຄືອຂອງບໍລິສັດ ດີລັກຟູດ ກຣຸ໊ບ(DFG)

ຮ້ານອາຫານໃນເຄືອບໍລິສັດ ດີລັກຟູດ ກຣຸ໊ບ (DFG)ເປັນແຫຼ່ງຈຳໜ່າຍອາຫານລະດັບສາກົນທີ່ມີຄວາມມຸ່ງມັ່ນໃນການເຮັດອາຫານທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງລາຄາບໍ່ແພງ ແລະ ເຂົ້າເຖີງໄດ້ງ່າຍ ເປັນຮ້ານອາຫານທີ່ມີຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຍັ່ງຍືນໃນການປະຕິວັດທາງເລືອກ ແລະ ວັດທະນະທຳໃນການເລືອກຫາອາຫານ ດ້ວຍຄຸນນະພາບທີ່ສະອາດປອດໄພຖືກຫຼັກອະນາໄມຕາມລະບົບສາກົນ.

 
Yaki_banner.jpg

Yaki 101 Intro - Laotian


Yaki 101 Intro - Laotian


 

ຮ້ານບຸບເຟຢາກິ101

ປີ້ງຢ້າງສະໄຕ໋ຣຍີ່ປຸ່ນ

ຮ້ານຢາກິ101 ປີ້ງຢ້າງສະໄຕ໋ຣຍີ່ປຸ່ນມີຄວາມຊ່ຽວຊານ ໃນອາຫານສະໄຕ໋ຣຍີ່ປຸ່ນທີ່ທ່ານສາມາດຮັບປະທານບາບີຄິວໄດ້ຕາມໃຈຂອງທ່ານເອງ, ຍາກິນິກູ(Yakiniku) ເປັນຄຳໃນພາສາຍີ່ປຸ່ນສຳລັບ "ປີ້ງຊີ້ນ" ມັນເປັນຮູບແບບທີ່ນິຍົມຂອງການປີ້ງບາບີຄິວແບບຍີ່ປຸ່ນ ໂດຍໃຊ້ສ່ວນປະກອບທີ່ສົດ ທີ່ຖືກເຮັດໃຫ້ສຸກເທີງເຕົາໃນໂຕະ ມາເພື່ອສຳພັດກັບບາບີຄິວທີ່ປຸງສຸກໃຫມ່ຢູ່ຮ້ານຢາກິ101 ໂດຍທ່ານສາມາດຮັບປະທານໄດ້ຕາມໃຈຂອງທ່ານເອງ.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຂອງຮ້ານບຸບເຟຢາກິ 101 ປີ້ງຢ້າງສະໄຕ໋ຣຍີ່ປຸ່ນ>

 
Mee101_banner.jpg

Mee101 Intro - Laotian


Mee101 Intro - Laotian


 

ມີ່101

ມີ່101ຕົ້ນຕຳລັບແບບພື້ນເມືອງ

ຮ້ານມີ່101 ຂໍສະເໜີມີ່ຕົ້ນຕຳລັບແທ້ຂອງເອເຊຍລົດຊາດເລີດ(ແຊບ) ໂດຍນຳໃຊ້ສ່ວນປະກອບແລະເຄື່ອງເທດທີ່ສົດໃໝ່, ເສີບດ້ວຍເສັ້ນມີ່ສົດ, ຕົບແຕ່ງເຄື່ອງໜ້າມີ່ດ້ວຍວັດທຸດິບທີ່ມີຄຸນນະພາບ ມາສຳຜັດປະສົບການກິນມີ່ແບບເອເຊຍ ໂດຍການບໍລິການທີ່ດີ ແລະ ບັນຍາກາດສະດວກສະບາຍ.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ມີ່101 ຕົ້ນຕຳລັບ ແບບພື້ນເມືອງ>

 

Contact Us Footer - Laotian


Contact Us Footer - Laotian


 

ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງທຸລະກິດທ່ານ.

ພວກເຮົາດູແລລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາໂດຍຄວາມທຸ້ມເທ ໂດຍສຸມໃສ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ ແລະ ຢັງຄຳນຶງເຖິງສັກກະຍະພາບຂອງພະນັກງານພວກເຮົາໃຫ້ມີຄວາມມຸ່ງໜັ່ນເພື່ອຄວາມສໍາພັນໄລຍະຍາວທີ່ນຳໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດຂອງທຸກຝ່າຍ.

ພວກເຮົາຫວັງວ່າຈະໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທ່ານ.